Other Awards

Submitted by Secretary on

Artists Honoured by Lalithakala Puraskaram

1.

Shri.V. S. Valiyathan (late)

Chithrasala, Pandalam - 689 501

2002

 

2.

Sri. K. V. Haridasan

Cholamandal Artist Village, Injampakkam, Chennai - 600 041

2003

 

3.

Sri. K. K. Warrier

Director, Indian School of Arts Ravipuram, Ernakulam

2004

 

4.

Sri. P. S. Karunakaran

Kavitha, Chirakkara,

Thalassery - 671 104

2005

 

5.

Sri. P. K. Surendran

College of Agriculture, Vellayani P.O.,

Thiruvananthapuram - 695 522

2006

 

6. Shri. K.S.Prakashan

Kattukaran Parambil, Thevarkadu,

Varapuzha P.O., - 683517

2006
7. Shri. K. A. Francis

Karathra Teresa Bhavan,

Aysarya Gardens, Puthanagadi,

Kottayam – 686 001

2015

 

KCS Paniker Puraskaram

1.

Sri. Paris Viswanathan

2008

(25,000/- + Momento)

2.

Sri. Akkitham Narayanan

2009

(50,000/- + Momento)

3.

Sri.S. G. Vasudev

2010

(1,00,000/- + Momento)

4.

Sri. K. S. Radhakrishnan

2011

(1,00,000/- + Momento)

 

T. K. Padmini Puraskaram

1.

Smt. Arpana Kaur

2008

(25,000/- + Momento)

2.

Smt. Anila Jacob

2009

(30,000/- + Momento)

3.

Sri. T. V. Santhosh

2010

(30,000/- + Momento)

4.

Sri. N. K. P. Muthukoya

2011

(30,000/- + Momento)

 

Kesari Puraskaram

1.

R. Nandakumar

2007

(25,000/- + Momento)

2.

Sri. Vijayakumar Menon

2008

(25,000/- + Momento)

3.

Sri. Sadanand Menon

2009

(30,000/- + Momento)

4.

Sri. R. Sivakumar

2010

(30,000/- + Momento)

5. Sri. Sunil P. Elayidam 2011 (30,000/- + Momento)

 

 

2011

J. Swaminathan Puraskaram of Rs. 1,00,000/-

· Parappa Karikutti

· Varanattu Sankara Narayana Kurup

· Pandiram Mandavi

Jangarh Singh Shyam Puraskaram of Rs. 1 lakh

· Shankar Lal Jhara

Sonabai Rajawar Puraskaram of Rs. 1 lakh

· Sundaribai Rajawar

Laurie Baker Puraskaram of Rs. 1,25,000/-

· Prof. Eugine N. Pandala

· Jaigopal G. Rao

 

2014 February 23

Sreshta Kalakara Puraskaram (Suvarna Jubilee) - Rs. 25,000/- each

Shri. Prof. P. Keshavankutty

Shri. P.C. Mamman

Shri. N.L. Balakrishnan

Shri. Toms (Cartoonist)