സംഘ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം - രാജേഷ് അഞ്ചിലന്‍, സരുണ്‍ദാസ് ചെറുകാട്ടില്‍, പ്രേംകുമാര്‍ കെ.കെ., രാഹുല്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍, ശ്രീവത്സന്‍ പി.