'ധ്വനി' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്- തൃശൂര്‍

Submitted by Secretary on

'ധ്വനി' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
2019 ഫെബ്രുവരി 9
തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനം, തൃശൂര്‍