'ധ്വനി' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് - ഇരിങ്ങാലക്കുട

Submitted by Secretary on

'ധ്വനി' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്,
കച്ചേരിവളവ്, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂര്‍