'ദേവാങ്കണ സായന്തനം' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

കെ.സി.എസ്.പണിക്കര്‍ സ്മരണ ദിനവും
എം.വി.ദേവന്‍ ജന്മദിനവും
'ദേവാങ്കണ സായന്തനം' ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
ചൂര്‍ണ്ണി മഠത്തില്‍ ഗൃഹപരിസരം, പുളിഞ്ചോട്, ആലുവ
2021 ജനുവരി 15