ടി.കെ.പത്മിനി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി ഉദ്ഘാടനം

Submitted by Secretary on

ടി.കെ.പത്മിനി
ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി ഉദ്ഘാടനം
ഏകദിന വനിതാ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
2021 ഫെബ്രുവരി 11 വ്യാഴം വൈകീട്ട് 5ന്
ദര്‍ബാര്‍ഹാള്‍ കലാകേന്ദ്രം, എറണാകുളം

ഉദ്ഘാടനം
ശ്രീ.എ.കെ.ബാലന്‍
ബഹു.സാംസ്‌ക്കാരിക നിയമകാര്യ പട്ടികജാതി-
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി