കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

        കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ 2018-2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള കലാവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
    എം.എഫ്.എ/എം.വി.എ. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ യദുകൃഷ്ണന്‍ എന്‍.ആര്‍, സംഗീത് ശിവന്‍ (ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, കാലടി),  ഷാന്‍ കെ.ആര്‍. (കലാഭാവന വിശ്വഭാരതി ശാന്തിനികേതന്‍), മുഹമ്മദ് റിയാസ് കെ.എ, രതീഷ് (ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ്,
തിരുവനന്തപുരം), ആകര്‍ഷ് കെ. (എസ്.എന്‍. സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ആര്‍ട്‌സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഹൈദരാബാദ്) എന്നിവര്‍ക്കും.
    ബി.എഫ്.എ/ബി.വി.എ. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ ടിറ്റോ സ്റ്റാന്‍ലി എസ്.ജെ., (ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് തിരുവനന്തപുരം), ശ്യാംകൃഷ്ണ ആര്‍.ബി. (ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, കാലടി), അജയ് പ്രസാദ് എസ്.എം (ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ്, തൃശ്ശൂര്‍), ഗോപിക എസ്.നായര്‍  (ആര്‍.എല്‍.വി. കോളേജ് മ്യൂസിക് ഏന്റ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് തൃപ്പൂണിത്തുറ),അഭിജിത്ത് ഇ.എ. (രാജാ രവി വര്‍മ്മ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് മാവേലിക്കര) എന്നിവര്‍ക്കും ലഭിച്ചു.
    എം.എഫ്.എ/ എം.വി.എ. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 12,000/-രൂപ വീതവും ബി.എഫ്.എ./ബി.വി.എ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 10,000/-രൂപ വീതവുമാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക.
    കലാപഠനത്തില്‍ മികവുകാട്ടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന്  സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.