ഒ.വി. വിജയന്‍ സ്മാരക ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

Submitted by Secretary on

ഒ.വി. വിജയന്‍ സ്മാരക
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
          
2017 മാര്‍ച്ച് 20-27
തസ്രാക്ക്, പാലക്കാട്

പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍
അഖില്‍ മോഹന്‍, ബാലമുരളീകൃഷ്ണന്‍, ഹരീന്ദ്രന്‍ ചാലാട്,
മോപ്പസാങ്ങ് വാലത്ത്, പ്രമോദ് കുരമ്പാല, കെ.എസ്. പ്രകാശന്‍,
സജിത് പുതുക്കലവട്ടം, സജീഷ് പി.എ., കെ. സതീഷ്,
ഷാജി അപ്പുക്കുട്ടന്‍, സുനില്‍ വല്ലാര്‍പ്പാടം, സുനില്‍ലാല്‍,
താജ് ബക്കര്‍, ഉപേന്ദ്രനാഥ്, വേണു വി.ബി.