ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം - മധു എടച്ചന

Submitted by Secretary on

 

ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദര്‍ശനം
മധു എടച്ചന

2018 ആഗസ്റ്റ് 12 മുതല്‍ 18 വരെ
ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
മാനന്തവാടി

ഉദ്ഘടനം
അരുണ്‍ വി.സി.
ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ & എഴുത്തുകാരന്‍

2018 ആഗസ്റ്റ് 12ന് ഞായറാഴ്ച 3 മണിക്ക്

കാര്യപരിപാടി

സ്വാഗതം    :        സണ്ണി മാനന്തവാടി
                             ചിത്രകാരന്‍    

അദ്ധ്യക്ഷന്‍    :    കടവത്ത് മുഹമ്മദ്
                             വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍    
            

ഉദ്ഘാടനം    :    അരുണ്‍ വി.സി.    
                            ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ & എഴുത്തുകാരന്‍

ആശംസകള്‍    :  ജോസഫ് എം.വര്‍ഗ്ഗീസ്
                             ചിത്രകാരന്‍

                             സുരേഷ് തലപ്പുഴ
                              പ്രസിഡന്റ്, പ്രസ്സ് ക്ലബ്, മാനന്തവാടി

                              നന്ദകുമാര്‍
                              ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് എ.കെ.പി.എ മാനന്തവാടി

                              അശോകന്‍ ഒഴക്കൊടി