ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രദര്‍ശനം - ബിജുലാല്‍ എം.ഡി.

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗ ഫോട്ടോഗ്രഫി പ്രദര്‍ശനം
ബിജുലാല്‍ എം.ഡി.

2018 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതല്‍ 21 വരെ
ലളിതകലാ അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
കോഴിക്കോട്

ഉദ്ഘടനം: ശ്രീ.കെ.പ്രഭാകരന്‍
പ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്‍

2018 ആഗസ്റ്റ് 15 വൈകിട്ട് 5 മണി

ഗ്യാലറി സമയം:  രാവിലെ 11 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 7 മണി വരെ