ഏകാംഗ കലാപ്രദര്‍ശനം - പി.ജി.ദിനേഷ്

Submitted by Secretary on

ഏകാംഗ കലാപ്രദര്‍ശനം - പി.ജി.ദിനേഷ്

ജനുവരി 1 മുതല്‍ 7 വരെ
ചിത്രശാല ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി, തൃശൂര്‍