അനുശ്രീ ഇ. - ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

Submitted by Secretary on

മൈ വര്‍ക്ക്‌സ്
ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

അനുശ്രീ ഇ.

2018 ജനുവരി 23 - 30
അക്കാദമി ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി
തലശ്ശേരി

 
ജനുവരി 23 ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്